สัญลักษณ์โรงเรียน
อัตลักษณ์


ยิ้ม  ไหว้  ใช้คำมงคล
สวัสดี  ขอบคุณ ขอบใจ ขอโทษ ไม่เป็นไร