ปฐมวัย

นางศิริรัตน์ วรรณป้าน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2
เบอร์โทร : 084-8836347
อีเมล์ : tor7277@gmail.com

นางสาวนัคมน เจริญทรัพย์
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3
เบอร์โทร : 086-1592280
อีเมล์ : nukkamon_noon@hotmail.com