ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงนภารัตน์ รุ่งเรือง
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2566,12:19   อ่าน 25 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565
ชื่อนักเรียน : นางสาววันวิสา เทียนหลง
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2566,12:18   อ่าน 26 ครั้ง