ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัล ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพีรณุช กิจพิบูลย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2566,12:17  อ่าน 19 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกชกร สันนิบาตราศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2566,12:16  อ่าน 18 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2566
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมชัย สุนากร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2566,11:38  อ่าน 51 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2566
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศุภลักษณ์ มัยวงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2566,11:38  อ่าน 45 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2566
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกชกร สันนิบาตราศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2566,11:38  อ่าน 44 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2566
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนัคมน เจริญทรัพย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2566,11:37  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2566
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภัณฑิลา คงบำรุง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2566,11:37  อ่าน 39 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2566
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธนาภรณ์ พุฒโสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2566,11:15  อ่าน 27 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2566
ชื่ออาจารย์ : นายปฐวี รัตน์ทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2566,11:15  อ่าน 23 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2566
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพีรณุช กิจพิบูลย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2566,11:14  อ่าน 24 ครั้ง
รายละเอียด..